Rezanie do
nosných panelov

Vŕtanie veľkých priemerov

Vŕtanie veľkých hĺbok

Rezanie nadštandartných rozmerov

Jadrové vŕtanie, rezanie, brúsenie, ...

Od roku 2005 naša firma vykonáva špeciálne práce v stavebníctve.

V súčasnosti v našej firme pracuje 14 pracovníkov, ktorí sú vyškolení v oblasti vŕtania a rezania priamo výrobcami a predajcami náradí. Našou činnosťou je vytváranie rôznych typov otvorov pre technologické prestupy (voda, plyn, kúrenie, kanalizácie, vzduchotechnika, klimatizácie, okenné a dverné otvory, otvory pre betonáže a vypĺňanie dutín, spevňovanie stien tunelov...), odstraňovanie častí alebo celých stien, stropov, nosníkov, mostov, dilatačné špáry, drážky pre káble a rôzne iné do rôznych stavebných materiálov ( železobetón, betón, kameň, tehla, asfalt, plynosilikáty...).

 

Práce vykonávame rôznymi technológiami s použitím diamantových nástrojov: vŕtanie diamantovými jadrovými vrtákmi, rezanie stien diamantovým kotúčom, rezanie nadrozmerných konštrukcií diamantovým lanom, rezanie ciest cestnými pílami... Vŕtanie a rezanie diamantovou technológiou je rýchle, bezprašné, nenarúša statiku konštrukcie vibráciami (zamedzuje vzniku mikrotrhlín) a nie je potrebné dodatočné vyspravovanie ako pri sekaní otvorov pomocou búracích kladív. V súčasnosti disponujeme vŕtacími súpravami rôznych veľkostí (cca 15ks), hydraulickou kotúčovou stenovou pílou, hydraulickou lanovou pílou, ručnými elektrickými a benzínovými pílami, cestnými rezačmi a ručným búracím náradím.