Cenník


Cenník  vŕtania otvorov  do železobetónu jadrovými vrtákmi:

priemer cena priemer cena
20 mm 0,66 €/cm 182 mm 1,29 €/cm
30 mm 0,68 €/cm 202 mm 1,56 €/cm
40 mm 0,72 €/cm 225 mm 1,75 €/cm
50 mm 0,72 €/cm 252 mm 1,94 €/cm
62 mm 0,77 €/cm 302 mm 2,68 €/cm
72 mm 0,77 €/cm 352 mm 4,19 €/cm
82 mm 0,81 €/cm 402 mm 6,30 €/cm
102 mm 0,86 €/cm 452 mm 8,00 €/cm
112 mm 0,90 €/cm 502 mm 9,33 €/cm
122 mm 0,93 €/cm 602 mm 11,10 €/cm
132 mm 0,99 €/cm 702 mm 12,40 €/cm
152 mm 1,04 €/cm 802 mm 13,28 €/cm
162 mm 1,17 €/cm

- obvŕtanie otvoru iného tvaru a prierezu (obvod otvoru x hrúbka steny) - 500,- €/m2

 

Cenník rezania železobetónu:

rezanie stenovou pílou (s chladením vodou) 232 ,- €/m2
rezanie lanovou pílou (s chladením vodou) 300 ,- €/m2
ručné rezanie (s chladením vodou) 300 ,- €/m2
ručné rezanie (za sucha s odsávaním) 300 ,- €/m2
- v cene rezania a vŕtania nie je zahrnutý odvoz a  likvidácia vzniknutého odpadu.

 

Cenník rezania asfaltu a betónu rezačom spár:

do 50mm 50 - 100mm 100 - 150mm 150 -200mm
asfalt 1,50 
€/bm 2,80 
€/bm 4,40 
€/bm 5,50 
€/bm
betón 3,10 
€/bm 6,20 
€/bm 12,10 
€/bm 16,80 
€/bm
železobetón 6,20 
€/bm 12,10 
€/bm 13,50 
€/bm 19,40 
€/bm

 


Cenník  renovácie jadrových vrtákov:

priemer počet segmentov cena
10 mm 1 krúžok 30,00
20 mm 1 krúžok 45,00
30 mm 1 krúžok 45,00
40 mm 1 krúžok 45,00
40 mm 4 segmenty 34,00
50 mm 5 segmentov 42,50
62 mm 6 segmentov 51,00
72 mm 6 segmentov 51,00
82 mm 7 segmentov 59,50
92 mm 7 segmentov 59,50
102 mm 8 segmentov 68,00
112 mm 9 segmentov 76,50
122 mm 10 segmentov 85,00
132 mm 11 segmentov 93,50
152 mm 12 segmentov 102,00
162 mm 12 segmentov 102,00
182 mm 13 segmentov 110,50
202 mm 14 segmentov 119,00
225 mm 15 segmentov 127,50
252 mm 16 segmentov 136,00
302 mm 18 segmentov 153,00
352 mm 20 segmentov 170,00
402 mm 24 segmentov 204,00
452 mm 25 segmentov 212,50
502 mm 28 segmentov 238,00
552 mm 32 segmentov 272,00
602 mm 36 segmentov 306,00


Podmienky ponuky:

- Objednávateľ vytýči požadované otvory

- Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230 V resp. 400 V pre rezanie a vŕtanie priemerov > 350mm

- Objednávateľ zabezpečí bezplatne výplachovej vody a miesto na jej vylievanie

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za navlhnutie upravovanej konštrukcie

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania / rezania

 

 

Príplatky / zľavy:

 

- pri vŕtaní smerom nahor účtujeme príplatok 50% k základnej cene

- Pri rezaní a vŕtaní tehly poskytujeme zľavu 30% zo základnej ceny rezania a vŕtania

- Pri rezaní a vŕtaní Ytongu poskytujeme zľavu 50% zo základnej ceny rezania a vŕtania

- V prípade zabezpečenia el. energie dodávateľom, účtuje dodávateľ za el. generátor 10,- €/hod (min. 30,- €)

- Dodávateľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce 13,30 €/hod/pracovník

- Dodávateľ môže účtovať dopravné náklady 0,33 €/km a v rámci Bratislavy jednotné dopravné 15,00 €

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 20% pre práce mimo pracovnej doby

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6m

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z prenosnej nádrže

- Minimálna fakturovaná cena (pri malom množstve vŕtania) je 70,- € + dopravné náklady


Ceny sú uvedené bez DPH!

 

Cenník na stiahnutie!

Cenník renovácie jadrových vrtákov!