Cenník


Cenník vŕtania otvorov do železobetónu jadrovými vrtákmi:

 

priemer

cena

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

20

mm

0,66

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

30

mm

0,68

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

40

mm

0,72

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

50

mm

0,72

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

62

mm

0,77

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

72

mm

0,77

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

82

mm

0,81

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

92

mm

0,83

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

102

mm

0,86

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

112

mm

0,90

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

122

mm

0,93

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

132

mm

0,99

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

152

mm

1,04

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

162

mm

1,17

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

182

mm

1,29

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

202

mm

1,56

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

225

mm

1,75

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

252

mm

1,94

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

302

mm

2,68

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

352

mm

4,19

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

402

mm

6,30

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

452

mm

8,00

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

502

mm

9,33

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

602

mm

11,10

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

702

mm

12,40

€/cm

vŕtanie otvoru jadrovou vŕtačkou

802

mm

13,28

€/cm

obvŕtanie otvoru iného tvaru a prierezu (obvod otvoru x hrúbka steny)

500,00

€/m2

 

Cenník rezania železobetónu:

 

cena

rezanie stenovou pílou (s chladením vodou)

232,00

€/m2

rezanie lanovou pílou (s chladením vodou)

300,00

€/m2

ručné rezanie (s chladením vodou)

300,00

€/m2

ručné rezanie (za sucha s odsávaním)

300,00

€/m2

 

Cenník rezania drážky do železobetónu:

 

cena

rezanie drážky do steny (2cm x 2cm)

10,00

€/m

rezanie drážky do stropu (2cm x 2cm)

15,00

€/m

 

Cenník rezania asfaltu a betónu cestným rezačom:

 

materiál

hĺbka

cena

rezanie cestným rezačom

asfalt

do 50

mm

1,50

€/m

rezanie cestným rezačom

asfalt

do 100

mm

2,80

€/m

rezanie cestným rezačom

asfalt

do 150

mm

4,40

€/m

rezanie cestným rezačom

asfalt

do 200

mm

5,50

€/m

rezanie cestným rezačom

asfalt

do 250

mm

10,00

€/m

rezanie cestným rezačom

betón

do 50

mm

3,10

€/m

rezanie cestným rezačom

betón

do 100

mm

6,20

€/m

rezanie cestným rezačom

betón

do 150

mm

12,10

€/m

rezanie cestným rezačom

betón

do 200

mm

16,80

€/m

rezanie cestným rezačom

betón

do 250

mm

30,00

€/m

rezanie cestným rezačom

armovaný betón

do 50

mm

6,20

€/m

rezanie cestným rezačom

armovaný betón

do 100

mm

12,10

€/m

rezanie cestným rezačom

armovaný betón

do 150

mm

13,50

€/m

rezanie cestným rezačom

armovaný betón

do 200

mm

19,40

€/m

rezanie cestným rezačom

armovaný betón

do 250

mm

40,00

€/m

 

Cenník brúsenia betónu:

 

hrúbka

cena

brúsenie betónu

do 1

mm

10,00

€/m2

- v cene rezania a vŕtania nie je zahrnutý odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu.

 

Cenník renovácie jadrových vrtákov:

 

priemer

počet

segmentov

cena

10

mm

1

krúžok

30,00

20

mm

1

krúžok

45,00

30

mm

1

krúžok

45,00

40

mm

1

krúžok

45,00

40

mm

4

segmenty

34,00

50

mm

5

segmentov

42,50

62

mm

6

segmentov

51,00

72

mm

6

segmentov

51,00

82

mm

7

segmentov

59,50

92

mm

7

segmentov

59,50

102

mm

8

segmentov

68,00

112

mm

9

segmentov

76,50

122

mm

10

segmentov

85,00

132

mm

11

segmentov

93,50

152

mm

12

segmentov

102,00

162

mm

12

segmentov

102,00

182

mm

13

segmentov

110,50

202

mm

14

segmentov

119,00

225

mm

15

segmentov

127,50

252

mm

16

segmentov

136,00

302

mm

18

segmentov

153,00

352

mm

20

segmentov

170,00

402

mm

24

segmentov

204,00

452

mm

25

segmentov

212,50

502

mm

28

segmentov

238,00

552

mm

32

segmentov

272,00

602

mm

36

segmentov

306,00

- Ceny sú uvedené bez DPH

Podmienky ponuky:

- Objednávateľ vytýči požadované otvory

- Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj el. energie 230 V resp. 400 V pre rezanie a vŕtanie priemerov > 300mm

- Objednávateľ zabezpečí bezplatne výplachovej vody a miesto na jej vylievanie

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za narušenie statickej rovnováhy upravovanej konštrukcie

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za navlhnutie upravovanej konštrukcie

- Dodávateľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie rozvodov elektriny, vody, kanalizácie, kúrenia a pod., ktoré sa nachádzajú v mieste vŕtania, rezania, brúsenia

 

 

Príplatky / zľavy:

 

- pri vŕtaní smerom nahor účtujeme príplatok 100% k základnej cene vŕtania

- Pri rezaní a vŕtaní tehly poskytujeme zľavu 30% zo základnej ceny rezania a vŕtania

- Pri rezaní a vŕtaní Ytongu poskytujeme zľavu 50% zo základnej ceny rezania a vŕtania

- V prípade zabezpečenia el. energie dodávateľom, účtuje dodávateľ za el. generátor 10,- €/hod (min. 50,- €)

- Dodávateľ môže účtovať za používanie vlastného lešenia do v 3,5m prenájom 30,-€/deň

- Dodávateľ môže účtovať nezavinené prestoje a pomocné práce 15,00 €/hod/pracovník

- Dodávateľ môže účtovať dopravné náklady 0,40 €/km a v rámci Bratislavy jednotné dopravné 20,00 €

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 25% pre práce mimo pracovnej doby, t. j. 17.00 - 7:00 hod.

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 25% pre práce v sťažených podmienkach a práce vo výške nad 2,6m

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za odsávanie výplachovej vody

- Dodávateľ môže účtovať príplatok 10% za používanie chladiacej vody z prenosnej nádrže

- Minimálna fakturovaná cena (pri malom množstve vŕtania, rezania...) je 100,-€ + dopravné náklady


Ceny sú uvedené bez DPH!

 

Planosť cenníka: rok 2018

 

Cenník na stiahnutie!

Cenník renovácie jadrových vrtákov!