Renovácia diamantových vrtákov

Renovácia vrtákov Bratislava Renovujeme použité diamantové vrtáky naspájkovaním nových segmentov tvrdou
striebornou spájkou do vyseknutých sedielok do tela vrtáka. Zvyšuje sa tým pevnosť spoja (segment je vsadený do ocele) a znižuje sa riziko vylomenia segmentov pri vŕtaní. 
Na renováciu používame segmenty renomovaných výrobcov: TYROLIT, HUSQVARNA, 
CEDIMA.
Renovácie v súčasnosti robíme pre niekoľko profesionálnych vŕtacích firiem.